Moravská lidová fajáns

Keramika točená z volné ruky na hrnčířském kruhu, zdobená ruční malbou moravských lidových fajansí a na přání i volných kopií fajansí habánských.